وبلاگ تخصصی مدیریت پروژه - برنامه ریزی و کنترل پروژه - مهندسی صنایع
ریسک و احتمال نرسیدن پروژه ها به اهداف خود از جمله مولفه های جدا نشدنی هر پروژه بوده و  پروژه ها در محيطي سراسر عدم قطعيت در حال حركت به سوي اهداف خود هستند. پيش بيني مولفه هاي عدم قطعيت و تحليل آنها و برنامه ريزي در جهت كاهش آثار سوء و افزايش تاثيرات مثبت آنها نقش مهمی در رسیدن به اهداف پروژه ها ايفا مي كند. در راستاي مرتفع نمودن اين نياز، برخي از شركت ها راه حل ها و ابزارهايي ارائه كرده اند كه در اين ميان نرم افزار( Primavera  Pertmaster پرت مستر ) محصول شركت Oracle نامي آشنا براي مدیران پروژه ها مي باشد. اين نرم افزار در سال هاي اخير با عنوان  Primavera Risk Analysis    از سوی شرکت اراکل به بازار ارائه شده است. در واقع از طريق اين نرم افزار مديريت ريسك هاي پيچيده پروژه امكان پذير خواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 22:26  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

پروژه های سازمان ها چه در حوزه ی خدمات مهندسی یا فناوری اطلاعات یا ساخت یا پزشکی یا... باشند دارای یک جنبه مشترک هستند و آن اینست که نیازمند مدیریت شدن هستند یعنی باید برنامه ریزی، سازماندهی، پایش، کنترل و ارزیابی شوند.

 یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) جزئی از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) که اطلاعات یک سازمان را در پروژه ها مدیریت می کند، تعریف شده است. یک سیستم اطلاعاتی از ابزارها و تکنیک های سیستماتیکی تشکیل شده که برای جمع آوری، یکپارچه سازی و توزیع اطلاعات و نیز پشتیبانی از همه ی فرایندهای پروژه در مراحل برنامه ریزی، اجرا و اختتام بکار می رود.

•    طی فاز برنامه ریزی، مدیران پروژه از PMIS در اقدامات مربوط به هزینه مانند برآورد هزینه ها استفاده می-کنند. همچنین این سیستم برای ایجاد یک زمان بندی معین و تعیین مبنای محدوده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
•    در فاز اجرا، تیم مدیریت پروژه اطلاعات را در یک پایگاه داده جمع آوری می کنند. PMIS برای مقایسه ی مبنا با اجرای واقعی هر فعالیت، مدیریت مصالح، جمع آوری داده های مالی و نیز گزارش دهی بکار می رود.
•     در فاز اختتام پروژه، این سیستم برای بازبینی تکمیل فعالیت ها و نیز تهیه ی گزارش پایانی پروژه بکار می رود.

سیستم های PMIS بسته به نیازمندی های عملکردی سازمان از لحاظ طراحی، محدوده و قابلیت هایشان با هم متفاوتند. 
اما اجزای کلی آن ها را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:
•    منابع انسانی
•    منابع داده ای
•    منابع سخت افزاری
•    منابع نرم افزاری
•    منابع شبکه ای

هدف اصلی یک سیستم PMIS فراهم کردن اطلاعات عملکردی در مورد پارامترهای زمان- هزینه ی یک پروژه و ارتباط متقابل بین آنها است.
نقش PMIS در مدیریت زمان بندی پروژه ها:
•    پیوند یا تفکیک سیستم زمان بندی پروژه ها با سیستم کنترل هزینه ی پروژه
•    استفاده از چندین تقویم برای یک پروژه
•    مدیریت زمان بندی، فعالیت های طراحی و اجرا
•    به روزرسانی روابط متقابل میان فعالیت ها
•    تشخیص فعالیت های بحرانی و محدودیت منابع
•    تسطیح منابع چندین پروژه
•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

نقش PMIS در مدیریت هزینه ی پروژه ها:
•    پیگیری هزینه و مخارج پروژه
•    برقراری یک ساختار شکست کار برای هزینه های پروژه
•     پیگیری به روزرسانی هزینه ی منتج از درخواست های تغییر
•    تخصیص داده بر مبنای اولویت در ساختار شکست کار
•    پیش بینی های پذیرش 
•    ترسیم و ارائه ی داده های جریان نقدی، بهره، تعدیل، بودجه ریزی مالی و...
•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

 

بنابراین یک سیستم PMIS برای دستیابی به اهداف پروژه و تکمیل استراتژی های آن مفید و لازم است. مزایای حاصل از بکارگیری PMIS به ارتقای عملکرد فردی محدود نمی شود و شامل بهبود عملکردهای پروژه ای  نیز می باشد. این سیستم ها برای اثرگذاری مستقیم بر موفقیت پروژه برقرار می شوند و در بهبود کنترل بودجه و فرجه های زمانی پروژه و نیز انجام اقدامات فنی نمود پیدا می کنند

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 20:54  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

همانطور که می دانید، پروژه های بهبود و ارتقای بلوغ سازمانی مدیریت گستره وسیعی را شامل می شوند که باعث ایجاد تنوع در اجرای این پروژه ها می شود. مراحل اجرای این پروژه ها به شرح ذيل مي باشد.

گام اول: گام شناخت وضعیت موجود و تعیین نیازهای اساسی سازمان.

 گام دوم: تهیه فهرست پروژه های بهبود یا ارتقای بلوغ سازمانی مدیریت با توجه به نتایج مرحله قبل و امکان سنجی اجرا

گام سوم: انتخاب الگوها و استانداردها و چارچوب سیستم و در صورت نیاز سفارشی نمودن استانداردها

گام چهارم: ارایه آموزش های لازم و آماده سازی سازمان برای انجام پروژه

گام پنجم : تجزیه و تحلیل فاصله وضع موجود با وضعیت هدف و تعیین اقداماتی که باید برای رسیدن به وضعیت هدف صورت پذیرد.

 گام ششم: تشکیل کمیته راهبردی و تیم های اجرایی.

گام هفتم: طراحی سیستم.

گام هشتم: اجرای سیستم.

 گام نهم: اخذ بازخورد و اصلاح و بهبود سیستم.

 گام دهم: انجام ممیزی داخلی برای اطمینان از پیاده سازی کلیه الزامات تعیین شده و اقدام در جهت رفع مغایرت های مشخص شده در مرحله ممیزی

گام یازدهم: ارایه آموزش های نهایی به کاربران سیستم.

گام دوازدهم: مستندسازی نهایی و تهیه کتابچه آموخته ها و تجربیات پروژه.

گام سیزدهم: در صورت نیاز، دعوت از شرکت صادر کننده گواهینامه یا تاییدیه و انجام ممیزی نهایی توسط شرکت گواهی دهنده.

 گام چهاردهم: رفع مغایرت های احتمالی تعیین شده توسط شرکت گواهی دهنده، ممیزی نهایی و صدور گواهینامه توسط مرجع ذیصلاح.

گام پانزدهم: نگهداری و بهبود سیستم.

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 20:46  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

از جمله مزایای پروژه های EPC می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

• انجام هر بخش از پروژه در زمان های موردنظر بر اساس صلاحدید صاحبان پروژه با توجه به وجود نقدینگی و سایر عوامل •

کاهش ریسک وابستگی به یک شرکت نسبت به پروژه های EPC •

کاهش موانع ناشی از شرایط تحریم با توجه به وجود چندین پیمانکار در پروژه •

وجود شرکت های متعدد که توان مالی و فنی مناسب جهت اجرای بخشی از پروژه را نسبت به کل آن دارند. •

کاهش ریسک مشاوران، فروشندگان و پیمانکاران پروژه با توجه به کاهش محدوده کاری آنها و به تبع آن واقعی تر شدن پیشنهاد فنی و مالی آنها در زمان مناقصات

از جمله معایب پروژه های EPCمی توان به موارد ذیل اشاره داشت:

•    تعدد مشاوران، فروشندگان و پیمانکاران در پروژه نیازمند هماهنگی بسیار بالا بین آنها می باشد. برای مثال پیش از شروع یک جبهه کاری در سایت، ضروری است که نقشه های آن توسط مشاور مربوطه طراحی شده باشد که در غیر این صورت تاخیر در فعالیت های اجرایی پروژه و در برخی موارد افزایش میزان دعاوی (Claim) آن پیمانکار را در پی خواهد داشت.

•     مسئول نبودن یک شرکت واحد در مورد کل پروژه


و اما چه باید کرد؟
•    انتخاب شرکتی  با عنوان پیمانکار مدیریت(MC: Management Contractor) یا نماینده کارفرما که این شرکت نقش تعریف نمودن محدوده کاری هر یک از شرکت های مشاور، فروشنده و پیمانکار را بطور مناسب و شفاف و نیز ایجاد هماهنگی های لازم بین آنها را بر عهده دارد. البته در برخی موارد کارفرما با افزایش تعداد نیروهای سازمان خود، این نقش را خود بر عهده می گیرد که موجب افزایش هزینه ها و در برخی موارد پیچیدگی سازمانی می شود.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 22:18  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

برخی از سازمان های سنتی دفتر مدیریت پروژه را به عنوان یک سربار قلم داد می‌کنند. این امر عمدتا به دلیل این واقعیت است که سازمان آنها به اندازه‌ای کوچک است، که در آن هیچ نیاز صریح و روشنی برای یک دفتر مدیریت پروژه وجود ندارد.

در چنین سازمان‌هایی، مدیریت می‌تواند شخصا عملیات مدیریت پروژه را به عهده بگیرد. اما برای سایر سازمان‌ها که در آن پروژه های بزرگ وجود دارد، دفتر مدیریت پروژه سربار تلقی نمی‌گردد.

در حال حاضر، اقتصاد جهان در رکود بسر می‌برد. لذا، بسیاری از شرکت ها به کاهش هزینه‌ها از منظر حفظ بقا نگاه می‌کنند.

در میان راه های انجام این کار، کاهش کارکنان و حذف بعضی از بخش‌ها دو گزینه مورد علاقه مدیریت می‌باشند، در چنین مواردی، دفتر مدیریت پروژه یک قربانی آسان است، چراکه تاثیر آن در سود خالص شرکت مشهود نیست.

بنابراین، چالش اصلی برای دفاتر مدیریت پروژه توجیه عملکرد دفتر برای مدیریت رده بالای سازمان است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت 22:47  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

در هفته اول شهريور قصد دارم يك سمينار در مورد معرفي استانداردهاي مديريت پروژه و معرفي نرم افزار هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه در مجتمع فني تهران نمايندگي نياوران برگزار كنم كه در انتها با پرسش و پاسخ و .. براي شركت كنندگان همراه خواهد بود .در اين سمينار درمورد استاندارد PMBOK2012 استاندارد PRINCE2 نرم افزارهاي MSP-2013 P6 و .....صحبت خواهد شد . در مورد اسکرام (Scurm) كه یک متدولوژی افزایشی (Incremental) برای مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری است نيز به طور مختصر صحبت خواهد شد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 22:30  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

چارچوب یا فرایند مدل اسکرام یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای کنترل پروژه (مدیریت نرم‌افزار) است که معمولاً در زیر شاخه مدل فرایند تولید نرم‌افزار چابک و سریع است. و یک نوع مدل تولید نرم‌افزار در مهندسی نرم‌افزار بحساب می‌رود. اسکرام یک چارچوب تولید نرم‌افزار از سری روشهای تفکر چابک (Agile) می‌باشد. اسکرام یک چارچوب یا فرایند؟ مسئله این است، دراین موضوع کاملاً بین متخصصان اسکرام دوگانگی وجود دارد. اشخاصی مانند کن شوئبر (مبدع اسکرام) دائماً از لفظ چارچوب(framework) استفاده می‌کنند و تاکید می‌نمایند که همه باید این مورد را قبول داشته باشند ولی بعضی دیگر از دوستان از لفظ فرایند و یا متدولوژی برای اسکرام استفاده می‌کنند
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد 1393ساعت 22:7  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

در سال جديد سعي مي كنم نمونه تستهاي مديريت پروژه را نيز در اين وبلاگ قرار دهم تا علاقه مندان از آن استفاده كنند .

نمونه تستها را در ادامه مطلب بخوانيد .

دریافت گواهی بین المللی PMP


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393ساعت 21:41  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

 مديريت پروژه سازماني ،چهارچوبي است كه تحقق استراتژي هاي سازمان را از طريق پرتفولیوها، طرح‌ها و پروژه‌ها فراهم می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه پرتفولیوها و طرح‌ها و پروژه‌های سازمان و سیستم‌های مدیریتی آن را با استراتژی‌های سازمان هماهنگ می‌کند و ان‌ها را  به ابزارهایی برای تحقق این استراتژی‌ها تبدیل می‌کند.

راهنماي عملي استقرار مديريت پروژه سازماني شيوه ساماندهي سازمان را در قالبهاي ذيل بيان مي كند .

۱-آماده شدن برای استقرار مديريت پروژه سازماني(OPM)، شامل ارزیابی آمادگی سازمان، گردآوری تیم و .....

۲-استقرار و بهبود  مديريت پروژه سازماني(OPM)شامل درک و مستندسازی وضعیت موجود، تعیین وضعیت هدف، برنامه‌ریزی و تعریف پروژه‌ها یا طرح‌هایی که برای استقرار OPM لازم است ، اجرای برنامه‌ها، ارزیابی منافعی که از استقرار حاصل شده است ، و در نهایت بهبود مستمر OPM

۳-استقرار فرآیندهایی که اجرای OPM را امکانپذیر می‌کنند، شامل هماهنگی با استراتژی، متودولوژی، حاکمیت، و مدیریت شایستگی‌ها

۴-اختصاصی‌سازی متودولوژی مديريت پروژه سازماني(OPM)
PMI که در حال حاضر رهبری انتشار استانداردها و راهنماهای مدیریت پروژه در سطح دنیا را بر عهده دارد و قبلاً نیز با انتشار استاندارد PMBOK فونداسیون و زیر ساخت مطمئنی را برای این متدولوژی قدرتمند سازمانی فراهم آورده بود ، اکنون با انتشار این راهنمای عملی تلاش نموده تا خلاء فقدان یک متدولوژی مدون جهت استقرار مدیریت پروژه سازمانی را در بیان استانداردها و راهنماهای عملی متعدد خود برطرف سازد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393ساعت 20:0  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم فروردین 1393ساعت 17:43  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

561285_520457764690924_1132164540_n.jpg
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392ساعت 22:56  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

مدیریت پیچیدگی‌های پروژه

از سال 1996 تاکنون کمتر از دو دهه است که مجموعه PMI با انتشار راهنماها و استانداردهای متفاوت کوشیده است تا به ارتقاء بالندگی و تعالی شرکتهای پروژه محور در مدیریت ابعاد مختلف سازمانی آنها مدد رساند.

به همین دلیل مجموعا PMI در طول بیست سال گذشته تا کنون قریب به بیست استاندارد و راهنما منتشر نموده که به شکل خلاصه می توان آنها را در چهار دسته مجزای ذیل تقسیم بندی نمود :

  1. استانداردهای اصلی ANSI (PMBOK، Program Mgt، Portfolio Mgt ، OPM3...)
  2. استانداردهای عملی Practice Standard(WBS، Scheduling،Eraned Value … )
  3. توسعه‌های پم‌باک PMBOK Extensions (Construction، Software، Gvernment ، ....(
  4. راهنماهای عملی Practice Guides ( Change Mgt ، Naigating Complexity)

گروه چهارم فوق الذکر که به تازگی توسط PMI مورد توجه قرار گرفته است شامل راهنماهای تجویزی است که اگرچه می توانند نهایتا در طبقه استانداردهای عملی (دسته دوم) جای داده شوند اما فعلا بدلیل فقدان تعریف فرایندی معمول استانداردهای PMI عنوان مجزای راهنمای عملی به خود گرفته اند

 اساس تحقیقات PMI در پروژه های بزرگ به شکل متوسط بیش از 135 میلیون دلار از هر یک میلیارد دلار بودجه پروژه به دلیل مدیریت ضعیف پروژه های بزرگ و پیچیده از بین می رود و به میزانی که پیچیدگی پروژه ها بالاتر می رود این میزان هدر رفت سرمایه بیشتر هم می شود !

لذا با هدف مدیریت بهتر پیچیدگی پروژه ، طرح و پورتفولیو در سازمان پروژه محور تحقیق مفصلی از سوی PMI صورت گرفت که نتیجه آن به صورت راهنمای فوق الذکر تجلی یافت.

 بر اساس جمع بندی این تحقیقات مهمترین مهارت لازم برای مدیریت موفق پروزه های با پیچیدگی بالا مهارت رهبری است

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392ساعت 22:19  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

ISO 21500:2012 راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع از سازمان از جمله سازمان های دولتی ، خصوصی و برای هر نوع پروژه ، صرف نظر از پیچیدگی، اندازه و یا مدت زمان استفاده شود،
ISO 21500:2012  سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهای عملی مدیریت پروژه را تشریح می نماید. مدیران پروژه ها ، از استاندارد راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012 جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند

مایلز شفرد، رئیس کمیته پروژه ISO که  استاندارد ایزو 21500 را توسعه داده است می گوید: " ایزو 21500 ،  کارکنان هر سازمان را به درک این که چگونه نظم و انضباط را در یک محیط کسب وکار مجهز کرد قادر می سازد. وهمچنین به عنوان راهنمای اولیه برای فردی بدون دانشی عمیق از مدیریت پروژه استفاده می شود ."
مزایای استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500 عبارتند از:
•انتقال دانش را بین پروژه ها و سازمان ها برای بهبود تحویل  پروژه ها تشویق می نماید
• افزایش انعطاف پذیری کارکنان مدیریت پروژه و توانایی آنها برای کار بر روی پروژه های بین المللی
• اصول جهانی مدیریت پروژه و فرآیندهارا فراهم می نماید

نظر کارل بست ، دبیر کمیته پروژه ایزو : "در اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای مدیران پروژه نیازمند به راهنمایی برای کمک به آنها در درک اصول اساسی مدیریت پروژه هستند.ایزو 21500 می تواند کسانی که درگیر در پروژه ها هستند را برای بهبود موفقیت هایشان در طیف گسترده ای از انواع پروژه کمک کند. "
ISO 21500 برای اولین بار در یک خانواده از استانداردهای مدیریت پروژه برنامه ریزی شده  است
استاندارد مدیریت پروژه ایزو 21500 ، برای برقراری ارتباط بین استانداردهای بین المللی مانند ایزو  10006 ، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها،  ایزو 10007، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی، ایزو  31000 ، مدیریت ریسک - اصول و دستورالعمل ها، و برخی از استانداردهای بخش خاص در صنایعی مانند هوافضا و فناوری اطلاعات طراحی شده است.
ISO 21500:2012 ، راهنمای مدیریت پروژه ، توسط کمیته پروژه ایزو  ISO / PC 236 ، مدیریت پروژه توسعه داده شده است

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی 1392ساعت 21:56  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

  

اين نرم افزار يكي از ماژولهاي مجموعه اي به نام P6

است كه براي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها از آن استفاده مي شود .

با اين نرم افزار مي توان  پروژه ها را در يك سازمان بصورت سازماني كنترل كرده و در تصميم گيري مديران پروژه كمكهاي فراواني نموده و مسير تصميم سازي را براي آنها همواركرد.

برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و تحقيقاتي  و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و  کنترل پروژه و برآورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد

اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال می کنیم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمانبندی می کند که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین اگر هزینه استفاده از منابع را نیز به نرم افزار بدهیم براورد کلی هزینه پروژه را نیز خواهیم داشت. قابل ذکر است که این نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند.

اين نرم افزار مناسب سازمان‌هايي است كه با مديريت پروژه‌هاي مختلف و امكان تعريف كاربران متعدد (با دسترسي‌هاي تعريف شده) در يك بخش يا كل سازمان سروكار دارند.

 EPS اين برنامه ساختار پروژه‌اي سازمان

 ساختار شكست كار WBSمتشكل از تعداد نامحدود پروژه، فعاليت، برنامه مبنا ،منابع،  OBS ساختار شكست سازماني

كدهاي مختلف و روش مسير بحراني براي زمانبندي و تسطيح منابع را پشتيباني مي‌كند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی 1392ساعت 20:49  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

يكي از بزرگترين قابليتهاي اضافه شده در msp 2013 منوي گزارشات مي باشد .

گزارشات به دسته هاي مختلف طبقه بندي و داشبورد نيز به اين گزارشات اضافه شده كه در مورد اين موارد به تفكيك توضيح خواهم داد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی 1392ساعت 0:1  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

پس از مدتها انتظار به همت مشترک موسسه IEEE , PMI  انستیتو مهندسان کامپیوتر و الکترونیک آمریکا الحاقیه نرم افزاری بر PMBOK به شکل رسمی منتشر شد.


اصول و تکنیکهای مدیریت پروژه های نرم افزاری در این راهنمای جدید بر اساس تقسیم بندی حوزه های ده گانه PMBOK و نیز تکنیکهای دانش مدیریت پروژه های نرم افزاری در این راهنما تشریح گردیده است
+ نوشته شده در  جمعه سوم آبان 1392ساعت 19:28  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

به‌عنوان مدیر تمام تاثیری که شما می‌گذارید برمبنای دستاوردهای شما نیست. مثلا پروژه‌های موفق، برنامه‌ریزی‌های دقیق، تیم منظم و این موارد بخشی از کاری است که شما انجام می‌دهید. بخشی از چیزی که شما به‌جای می‌گذارید فرهنگی است که در محیط کاری خود می‌سازید. ممکن است در طول مسئولیت خود کارهای موفق و ناموفقی داشته باشید. بسیاری از شکست‌ها را می‌توان دوباره جبران کرد. بسیاری از موفقیت‌ها را می‌توان دوباره تکرار کرد. اما آنچه که می‌ماند فرهنگ بین اعضای تیم است. فرهنگ کاری چیزی است که درناخودآگاه یک مجموعه وارد می‌شود و افراد در رفتار روزانه خود در فضای کار آنها را بروز می‌دهند. افراد جدید وقتی وارد تیم و فضای کاری می‌شوند تحت تاثیر این فرهنگ قرار می‌گیرند و بخشی از هویت کاریشان را براساس همین فرهنگ شکل می‌دهند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آبان 1392ساعت 8:33  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

استفاده از تست های نمونه رایگان سایت های زیر می تواند شروع  مناسبی برای آمادگی آزمون باشد.مشاهده سوالات بیشتر و پاسخ به آنها ، موجب آمادگی بهتر شما برای آزمون خواهد بود.

در عین اینکه باید توجه داشت برخی ساختار سوالات رایگان قابل تردید می باشند،در اینجا 4 مورد از معتبرترین و بهترین سایت ها ی ارائه دهنده نمونه سئوالات معرفی گردیده است.

  1. About.com ، 20 سئوال رایگان در سایت زیر پیشنهاد می نماید. http://certification.about.com/od/projectmanagement/a/pmp_test_whiz.htm

  2. Oliver Lehman ،75 سئوال بسیار عالی در سایت زیر پیشنهاد می نماید.

http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm

موسسه PMI مستنداتی با فرمت pdf شامل 3 سری نمونه سئوالات رسمی را در سایت زیر پیشنهاد می نماید.

http://www.pmi.org/CareerDevelopment/Pages/~/media/PDF/Certifications/PMP%20Sample%20Questions.ashx

  1. Tutorials Point ،200 سئوال در سایت زیر پیشنهاد می نماید.

http://www.tutorialspoint.com/pmp-exams/pmp_mock_exams.htm

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 19:53  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

دو روش بودجه ریزی بالا به پایین (Top-Down) و بودجه ریزی پایین به بالا (Bottom-Up) در نرم افزار P6 قابل استفاده می باشد. زمانی که به فعالیت ها منبع و یا هزینه ها ثابت تخصیص پیدا کند و هزینه بخش های WBS از جمع هزینه بودجه ریزی شده فعالیت های زیر مجموعه محاسبه شود روش بودجه ریزی پایین به بالا که روش رایج و استاندارد بودجه ریزی می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اما زمانی که منابع فعالیت ها شناسایی نشده و تخصیص انجام نگیرد و تنها وزن سطوح WBS و فعالیت ها را مشخص کنیم روش بودجه ریزی بالا به پایین به کار گرفته می شود.

به مثالهای ذیل توجه کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم تیر 1392ساعت 18:19  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

برخي از تفاوت هاي MSP 2013  با MSP 2010 به شرح ذيل مي باشد .

۱-درMSP 2013 گزارشات با یک روش کاملا جدید برای مشاهده اطلاعات پروژه طراحی شده است. گزارشات جدید شامل جداول پویای به هم پیوسته، و مطالب متنی و کاملا قابل انطباق با نیازهای کاربر می باشند.

2- مسیر فعالیت (Task Path)

این ویژگی کمک می کند که به سرعت به محل فعالیت انتخاب شده در گانت چارت دسترسی پیدا کرده و فعالیتهای پیش نیاز و پس نیاز را مشاهده کنید.

3- طراحی مجدد نمای پس زمینه و یکپارچه سازی با اسکای درایو

همانند سایر برنامه های آفیس 2013، دسترسی سریع به محل ذخیره اسکای درایو هم اکنون در نمای پس زمینه آفیس 2013 یکپارچه سازی شده است.

4- زمان بیشتر برای پایان پروژه ها

دیرترین زمان ممکن برای پایان پروژه ها از پایان سال 2049 میلادی به پایان سال 2149 افزایش یافته است.

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392ساعت 0:16  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

با برگزاری هشتمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه و استقبال قابل توجه مخاطبین از بخش ارایه مقالات پژوهشی کنفرانس و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه مقالات پژوهشی در ارتقای سطح علمی کنفرانس، بدین وسیله از تمامی اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان حوزه مدیریت پروژه کشور دعوت می گردد تا با ارسال دستاوردهای علمی خود در قالب مقالات پژوهشی به دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، زمینه ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی این رویداد بزرگ جامعه مدیریت پروژه کشور را فراهم نمایند.
به منظور اطلاع از چگونگی ارسال مقالات، به سایت کنفرانس مراجعه نمایید. لازم به ذکر است مقالاتی که مطابق با فرمت مشخص شده در وب سایت کنفرانس تهیه نشوند در روند داوری قرار نخواهند گرفت.
زمان برگزاری کنفرانس مدیریت پروژه

19 و 20 بهمن ماه 1392

محل برگزاری کنفرانس مدیریت پروژه

سالن همایش های بین المللی رازی

مهلت ارسال اصل مقالات:

1 شهریور ماه 1392

اعلام نتایج پذیرش مقالات

آذر ماه 1392

براي ثبت نام مي توانيد به سايت http://www.iipmc.com/ مراجعه نماييد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392ساعت 20:16  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

آغاز سال جدید را به همه دوستان و مخاطبین عزیز وبلاگ تبریک می گویم .

امیدوارم در سال جدید برای مدیریت پروژه های زندگی  در مسیر اهدافی که در نظر دارید برنامه ریزی کرده و  به اهدافتان برسید .

موفق و پیروز باشید

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم فروردین 1392ساعت 19:34  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

 
برای دیدن S-Curve پروژه در پریماورا و یا تهیه گزارش آن در خارج از محیط پریماورا (برای مثال Excel) لازم است هر فعالیت دارای بودجه باشد. نرم افزار Primavera هیچ درصد پیشرفت یا نموداری را بر اساس مدت زمان فعالیت ها ارائه نمی کند.
بدین منظور در صورتی که فعالیت های برنامه تخصیص منابع شده باشند و یا بودجه آنها مشخص باشد به راحتی می توان گزارش S-Curve را تهیه نمود. در غیر اینصورت می بایست فعالیت ها بودجه ریزی شوند. با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه ها برای هر سطح WBS و یا فعالیت یک ارزش وزنی در نظر گرفته می شود و معمولاً گزارش های پیشرفت و  S-Curve بر اساس آن تهیه می گردد با روش زیر می توانید ارزش های وزنی را برای فعالیت های Primavera تعریف کرده و گزارش های لازم را تهیه نمایید

1- یک منبع به نام Weight از نوع Labor و یا Non-Labor با نرخ هزینه (Price/Unit) یک در نرم افزار ایجاد کنید.
2- این منبع را به همه فعالیت های پروژه (به غیر از مایلستون ها که تخصیص منابع نمی شوند) تخصیص دهید.
3- در ستون Budgeted Labor Units یا Budgeted Nonlabor Units (بسته به نوع منبع تعریف شده) ارزش های وزنی را به صورت مطلق وارد نمایید. با توجه به اینکه Primavera اعداد را تا دو رقم اعشار گرد می نماید در صورتی که ارزش های ورنی محاسبه شده مقدار هزارم دارند ارزش های وزنی را ابتدا در یک عدد بزرگ مثل 1000، یا 1،000،000 ضرب و سپس در نرم افزار وارد نمایید.
حال می توانید از نماهای Resource Usage Profile و یا Activity Usage Profile در خود نرم افزار S-Curve پروژه را مشاهده نمایید.

.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند 1391ساعت 20:52  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

PMI هرساله یک پروژه را بعنوان پروژه برتر سال ارزیابی و معرفی کرده و جایزه می‌دهد؛ مطالعه و بررسی پرونده این پروژه ها درسهای آموختنی بسیاری خصوصا برای دست اندرکاران اجرایی و مدیریتی پروژه‌ها دارد .

پروژه برتر سال ۲۰۱۲ که گزارش آن طی مقاله‌ای در شماره نوامبر امسال نشریه PM Network با عنوان «به مبارزه طلبیدن احتمالات» به قلم Keith Jackson II  منتشرشد، پروژه عملیات پاکسازی تاسیسات شیمیایی یوماتیلا (Umatilla Chemical Agent Disposal Facility Operations Project) در شهر یوماتیلا ایالت اورگان آمریکا (Umatilla, Oregon) است که توسط شرکت URS   مدیریت و اجرا شده است.

 

این شرکت یکی از کمپانی‌های بزرگ مهندسی و ساختمان با گستره کاری بزرگی در صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، راه و ساختمان و شهرسازی و صنایع نیروگاهی و همچنین شیمیایی است که در بیش از ۵۰ کشور دنیا دارای دفاتری است. همچنین دارای رتبه های بین المللی بسیاری از جمله جزو ۱۰۰ شرکت طراحی سبز از دید رنکینگ ENR است .

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم دی 1391ساعت 19:18  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

 
žمنظور از پرتفوليو مجموعه اي از پروژه هاست .معمولا به مجموعه اي از پروژه ها كه داراي اهداف و مديريت يكسان باشند طرح گفته مي شود .درصورتي كه اهداف و مديريت مجموعه اي از پروژه ها يكسان نباشد ولي داراي سياست هاي مشابه يا به طور كلي خصوصيت هاي مشابه باشند به مجموعه آنها به جاي طرح ، پرتفوليو گفته مي شود .در نرم افزارهاي پريماورا براي هر دو تعريف اصطلاح پرتفوليو به كار مي رود در نتيجه بايد طرح ها را با استفاده از مفهوم پرتفوليو سازماندهي كنيد .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی 1391ساعت 15:53  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

حوزه اختیارات و پاسخگویی یک دفتر مدیریت پروژه استانداردشامل مدیریت چندین پروژه، چندین مدیر پروژه و یک یا چند مدیر طرح است. اگر چه این سطح از بلوغ پس از تکامل مرحله پایه ایجاد شده، اما بسته به نوع سازمان و صنعت و خصوصا عوامل محیطی آن می‌تواند در زمان ایجاد ومرسوم ساختن نظارت عالیه
 ، کنترل و پشتیبانی متمرکز مدیریت پروژه طراحی و پیاده‌سازی شود. روشن است که PMO استاندارد کلیه وظایف PMOپایه را هم شامل می‌شود.

از یک سو افزایش سطح بلوغ به ایجاد دفاتر استاندارد مدیریت پروژه کمک کرده و ازسویی دیگر دفاتر مدیریت پروژه استاندارد با افزودن بر سطوح بلوغ سازمانی “شایستگی محوری کسب و کار” (Core business competency) در مدیریت پروژه را موجب می‌شوند و باعث پیشرفت قابلیت و کارایی مدیریت پروژه در سازمان خواهندشد. یک PMO استاندارد در ابتدای کار خود، حداقل به دو یا سه کارمند تمام وقت نیاز دارد و در ادامه کار با توجه به کارکرد آن به این تعداد از پرسنل اضافه خواهد شد.

این PMO مسئولیت دارد که کلیه وظایف PMO را اجرا نماید و هر وظیفه می‌بایست به صورت بهینه با سطح عملیاتی منطبق باشد و بیشترین منفعت کسب و کار را حاصل کند. برخی از وظایف این مرحله عبارتند از:
•پشتیبانی از مدیریت پروژه.
•برقراری ارتباط میان سطح پروژه و سطح کسب و کار سازمان.
•تسهیل نمودن طراحی فرایندهای مدیریت پروژه و سازماندهی مدیریت پروژه متعالی.
•ارائه خدمات به عنوان نماینده مدیریت ارشد در زمینه مدیریت پروژه.
•جزئی از سازمان باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اشتراک‌گذاری منابع پروژه ها تاثیر می‌گذارد
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت 23:51  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

مدیریت هزینه رمز موفقیت سازمانها:
برای بسیاری از شرکتها کاهش هزینه نتیجه مطلوب را به بار نمی اورد.
در بررسی های اخیری که توسط انجمن مدیریت امریکا به عمل امدهیچ گونه همبستگی بین کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش عملکرد سازمان مشاهده نشده است.این تجربه نشان می دهد که اگر شرکتها بخواهند در کنترل هزینه ها موفقیت کسب کنند مدیریت هزینه باید بصورت یک رویه عملیاتی مستمر به اجراء در اید.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مهر 1391ساعت 22:40  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

برای کشتی های بی حرکت موجها تصمیم می گیرند
+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر 1391ساعت 22:43  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

شاید همیشه صحیح نباشد که شکسته ها را ترمیم کنیم .

شایددرست آن باشد که از ابتدا شروع کنیم و شرایط بهتری بسازیم .

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مهر 1391ساعت 22:3  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

زمان با شتاب در حال گذر است وما شاهد گذر ان هستیم و ساده به ان می نگریم در حالی که با اهمیت ترین موضوع در زندگیست.حتما بارها از کنار تابلوی زمان در پروژهای در حال ساخت گذر کرده اید و متوجه شده اید که مدتهاست از زمان اعلام شده تکمیل پروژه گذ
شته و هنوز پروژه در حال ساخت است.چرا اینگونست؟
مدیریت زمان فرایندهای لازم جهت تکمیل بموقع پروژه است.اما برای اینکه پروژه بموقع تمام شود چه اطلاعاتی لازم است؟
1-شناسایی فعالیتهای پروژه
2-تعیین توالی فعالیتها
3-براورد مدت زمان انجام فعالیتها
4-تکوین زمانبندی
5-کنترل زمانبندی
اما نکته حائز اهمیت اینست که مدیریت زمان در برگیرنده مدیریت محدوده و یکپارچگی می باشد.بعبارتی دیگر ابتد باید مدیریت محدوده در یک پروژه صورت گیردو حدو حدود پروژه مشخص شود سپس مدیریت یکپارچگی اعمال گردد یعنی هماهنگ سازی و یکپارچگی بین عناصر مختلف پروژه صورت گیرد و در انتها مدیریت زمان.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مهر 1391ساعت 21:53  توسط سید محمد میرمرتضوی  |