وبلاگ تخصصی مدیریت پروژه - برنامه ریزی و کنترل پروژه - مهندسی صنایع
يش از كشف استراليا، مردم دنياى كهن بی چون وچرا باور داشتند هر قويى سفيد است چون تجربيات ايشان پيوسته اين باور را تأييد می كرد. ديدن نخستين قوى سياه براى چند پرنده‌شناس بايد شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهميت داستان در اين نيست. اهميت داستان در اين است كه شكنندگى دانش ما را نمايان مى‌كند و نشان می‌دهد آموختن ما از تجربيات و مشاهدات با چه محدوديت‌هاى شديدى روبه‌روست. تنها يك مشاهده كافى است تا گزارهاى كلى كه دستاورد هزاران سال تماشاى ميليون‌ها قوى سفيد است بی‌اعتبار شود- تنها با ديدن يك قوى سياه. قوى سياه ما سه ويژگى دارد: نامنتظر است، پيامدى سنگين دارد، پس از وقوع پيش‌بينى پذير مى نمايد ( اما پيش از وقوع پيش بينى شدنى نيست.

 

 

 ما دنبال چیزهایی هستیم که دانایی ما را تایید کنند و نه نادانی ما را. 

 
همه گمان دارند آنچه را که در جهان می گذرد می فهمند، جهانی که پیچیده تر از آن است که در کمند فهم افتد.

 
 ما تنها پس از رخ دادنِ پیشامدها می توانیم وضع را ارزیابی کنیم.
   
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:14  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

برای انجام کامل و درست هر کار یا هر نوع اقدامی ، برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت و کنترلِ عملیات در تمام مراحل و جریان کار از آغاز تا خاتمه آن ضروری و منطقی است. در علوم مدیریت ، برای مدیریت پروژه که روش نوینی برای اجرای عملیات پروژه است ، تعاریف گوناگونی مطرح شده است ولی دراغلب تعاریف مدیریت پروژه،  در باره سه نکته و وظیفه مهم مدیر پروژه شامل ؛ تامین کیفیت و مشخصات فنی ، اجرای پروژه در زمان  مُعیَن و مطابق بودجه و هزینه از پیش مشخص شده ، اتفاق دیدگاه وجود دارد .

در اجرای هر پروژه بخش مهم و زیادی از هزینه و بودجه پروژه بایستی صرف تامین و تدارک مصالح ، ملزومات ، تجهیزات و خدمات گردد این در حالی است که  تامین کیفیت و مشخصات فنی کالا و تجهیزات ضرورت تام دارد و همچنین بایستی در حد بودجه پیش بینی شده پروژه ، هزینه های انجام شود . بدین ضرورت است که مدیریت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه بایستی برای امور پیش بینی ، بررسی و گردآوری نیازهای بخش های مختلف پروژه ، برنامه ریزی خرید ، سفارش ،عقد قراردادهای گوناگون ، دریافت و تحویلی گیری ، بازرسی ، اداره انبار و انبار داری ، نگهداری و تعمیرات ، بسته بندی ، حمل و نقل ، توزیع و تحویل در قالب زمان بندی پروژه ، برنامه تفصیلی و مدونی داشته باشد تا موفق به انجام رساندن تمام مراحل گردد .  در حقیقت بخش زیادی از بودجه پروژه و در حدود پنجاه تا هفتاد و پنج درصد آن، زیر نظر مدیریت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه هزینه می شود . بنابراین مدیریت تدارکات و تامین تجهیزات و خدمات پروژه ، واحدی است که زیر نظر مدیر پروژه ، ماًموریت و خدمات مهمی را بر عهده دارد . 
هدف کلی مدیریت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه ، عبارت از خرید و تامین انبوهی از مواد اولیه ، کالاها و تجهیزات مورد نیاز یا اجرای خدمات لازم ، در کوتاه ترین زمان و موقع مناسب ، با قیمت و کیفیت مطلوب ، حمل و نقل و جابجایی ، حفاظت از کالاهای خریداری شده ، سپس تحویل به موقع آنها به واحدهای اجرایی و پیمانکاران ساخت و یا عملیاتی  و رفع احتیاجات آنها می باشد .
انجام وظیفه تدارکات و تامین تجهیزات علاوه بر موارد بالا ، ضمن هماهنگی کامل با سایر واحدهای پروژه ، همراه با در نظر گرفتن و رعایت مقررات و قوانین مرتبط با همۀ مراحل تدارک کالا و تجهیزات است .

بخش تدارکات و تامین تجهیزات پروژه موظف است مقررات و ضوابط شرکت یا سازمان بالادستی پروژه را کاملاً مرعی دارد در حالی که قوانین و مقررات موضوعه در کشور در زمینه ؛ خرید ، واردات ، مقررات گمرکی ، ضوابط بانک مرکزی و محدودیت سازمانهای تخصصی در زمینه واردات کالا و تجهیزات را نیز مد نظر داشته باشد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳ساعت 21:24  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

این فیلد درصد پیشرفت زمانی را نشان می‌دهد. راه‌های مختلفی برای ثبت اطلاعات واقعی وجود دارد، که یکی از آن‌ها وارد کردن مقدار در این فیلد است، که در این حالت فیلدهای دیگر بر اساس آن مقدار می‌گیرند. اگر از روش‌های دیگر استفاده کرده، مقدار را در فیلدهای دیگر وارد کنید، مقدار این فیلد بر اساس آن‌ها محاسبه می‌شود. رابطه‌ زیر بین فیلدها برقرار است:

 

% Complete = Actual Duration / Duration

 

اگر Duration یا Remaining Duration تغییر کنند (تغییر Remaining Duratin منجر به تغییر Duration می‌شود)، یا مقدار جدیدی برای Actual Duration وارد شود، % Complete اصلاح خواهد شد. اگر درصد پیشرفت زمانی تغییر کند، Actual Duration اصلاح خواهد شد.

توجه داشته باشید که می‌توانید به جای ثبت اطلاعات واقعی زمانی، اطلاعات واقعی کار را در برنامه وارد کنید. در این حالت اطلاعات واقعی زمانی، از جمله درصد پیشرفت زمانی، بر اساس مقادیر واقعی کار به‌روز خواهند شد. ارتباط بین این دو گروه داده در تنظیم‌های برنامه مشخص می‌شود و اگر ارتباط را قطع کنید، باید هر دو گروه را مستقل از یکدیگر مقداردهی کنید.

فیلد % Complete زمان‌مند، Percent Complete نیز نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که فیلد زمان‌مند درصد پیشرفت زمانی در اصل برای گزارش مقادیر طراحی شده است و انعطاف پذیری کافی برای دریافت مقادیر ندارد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:33  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

 

Develop Project Charter

تهيه منشور پروژه 

 

حوزه دانش: مديريت يكپارچگي پروژه

گروه فرآیندی:فرايند آغازين

 

منشور پروژه سندی ساده است که در ابتدای کار تهیه شده، پروژه را به طور کلان تعریف می‌کند. این تعریف به پروژه رسمیت می‌دهد و مبنای بسیاری تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهد گرفت. بودجه پروژه، زمان پروژه، ریسک‌های کلی آن،‌ نام حامی پروژه، نام مدیر پروژه و سیاست اجرایی پروژه از اطلاعاتی هستند که در این سند قرار می‌گیرند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 21:57  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

موفقیت هر پروژهاي عمیقاً به اسنادي بستگی دارد که در آن تهیه میشوند. اسناد، مهمترین دستاوردها در فرایند مدیریت پروژه هستند. بنابراین تهیه صحیح آنها از اهمیت ویژهاي برخوردار است. در همه کتابهاي مدیریت پروژه اشارهاي به اسناد پروژهها شده است و اکثر آنها اسناد عمدهاي که در یک پروژه تولید میشوند را لیست کرده اند، با این وجود در کمتر کتابی به مثالهاي مفصل در مورد اسناد و نحوه تولید آنها پرداخته شده و هنوز روش استانداردي را که براي تهیه اسناد، به عنوان الگو در پروژههاي دیگر قابل استفاده باشد منتشر نشده است. تا زمانی که دستاوردهاي ملموس در پروژه تهیه شود تنها دستاوردهاي پروژه، اسناد بدست آمده از آن میباشد. در حقیقت اسناد مهمترین مایلستونهاي پروژه در فازهاي آغازین و برنامه ریزي میباشد. مستندات، پروژه را به حرکت درآورده، آن را سازماندهی نموده و ارتباطات میان تیم پروژه و ذينفعان را برقرار میکند. اگر یکی از اعضاي تیم، پروژه را ترك نماید، فرد جایگزین از طریق مطالعه مستندات قادر به ادامه کار او خواهد بود. استفاده از الگوهاي استاندارد و یکنواخت در مستندسازي پروژهها میتواند توانمندي سازمان و پروژه را در تدوین و نگهداري دانش و تجربیات حاصل از انجام آن براي اجراي پروژههاي مشابه افزایش دهد. لازم به ذکر است که هر چقدر کیفیت مستندات تولید شده در فاز آغازین و برنامهریزي بهتر بوده و ابعاد مختلف پروژه بیشتر مدنظر قرار گیرد، تدابیر و استراتژيهاي مناسبتري در ادامه پروژه، جهت رفع مشکلات احتمالی و کمک به انجام بهتر فعالیتهاي پروژه اتخاذ میشود و میتوان کنترل موثرتري در فاز اجرا آغاز نمود. در فاز اجرا و کنترل، افدامات انجام پذیرفته مستند میگردد که میتوان آنها را با برنامهها مقایسه و انحرافهاي ایجاد شده را شناسایی نمود. همچنین مستندات فاز اجرا در برنامهریزي و اجراي پروژههاي مشابه آتی بسیار مفید خواهد بود.
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 0:22  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

 

در این کتاب مجموعه‌ای از ۱۹ قاعده  از استانداردها و آیین‌نامه‌های PMI و وزارت دفاع آمریکا استخراج شده است. رعايت اين قواعد كيفيت برنامه ريزي را به طور چشمگيري افزايش ميدهد.رعايت بعضي از اين قواعد ساده و رعايت بعضي از انها نيز مشكل مي باشد .

 • قاعده ۱: برنامه مدیریت زمان‌بندی تهیه و مستند شده باشد
 • قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد
 • قاعده ۳: از فعالیت‌های Level of Effort با احتیاط استفاده شود
 • قاعده ۴: نام فعالیت‌ها منحصر به فرد باشند
 • قاعده ۵: نام فعالیت‌ها جمله‌هایی فعل‌دار باشند
 • قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد
 • قاعده ۷: فعالیت‌ها معلق نباشند
 • قاعده ۸: اکثر فعالیت‌ها پیش‌نیاز FS داشته باشند
 • قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود
 • قاعده ۱۰: Lag فعالیت‌ها زیاد از حد نباشد
 • قاعده ۱۱: تعداد فعالیت‌های Lagدار زیاد نباشد
 • قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود
 • قاعده ۱۳: فعالیت‌ها شناوری منفی نداشته باشند
 • قاعده ۱۴: شناوری فعالیت‌ها از حدی بیشتر نباشد
 • قاعده ۱۵: فعالیت‌ها Split نشوند
 • قاعده ۱۶: تعداد فعالیت‌های دارای قید تاریخ زیاد نباشد
 • قاعده ۱۷: فقط مایل‌ستون‌ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند
 • قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیت‌ها زیاد نباشد
 • قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 2:21  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

ریسک و احتمال نرسیدن پروژه ها به اهداف خود از جمله مولفه های جدا نشدنی هر پروژه بوده و  پروژه ها در محيطي سراسر عدم قطعيت در حال حركت به سوي اهداف خود هستند. پيش بيني مولفه هاي عدم قطعيت و تحليل آنها و برنامه ريزي در جهت كاهش آثار سوء و افزايش تاثيرات مثبت آنها نقش مهمی در رسیدن به اهداف پروژه ها ايفا مي كند. در راستاي مرتفع نمودن اين نياز، برخي از شركت ها راه حل ها و ابزارهايي ارائه كرده اند كه در اين ميان نرم افزار( Primavera  Pertmaster پرت مستر ) محصول شركت Oracle نامي آشنا براي مدیران پروژه ها مي باشد. اين نرم افزار در سال هاي اخير با عنوان  Primavera Risk Analysis    از سوی شرکت اراکل به بازار ارائه شده است. در واقع از طريق اين نرم افزار مديريت ريسك هاي پيچيده پروژه امكان پذير خواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۳ساعت 22:26  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

پروژه های سازمان ها چه در حوزه ی خدمات مهندسی یا فناوری اطلاعات یا ساخت یا پزشکی یا... باشند دارای یک جنبه مشترک هستند و آن اینست که نیازمند مدیریت شدن هستند یعنی باید برنامه ریزی، سازماندهی، پایش، کنترل و ارزیابی شوند.

 یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) جزئی از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) که اطلاعات یک سازمان را در پروژه ها مدیریت می کند، تعریف شده است. یک سیستم اطلاعاتی از ابزارها و تکنیک های سیستماتیکی تشکیل شده که برای جمع آوری، یکپارچه سازی و توزیع اطلاعات و نیز پشتیبانی از همه ی فرایندهای پروژه در مراحل برنامه ریزی، اجرا و اختتام بکار می رود.

•    طی فاز برنامه ریزی، مدیران پروژه از PMIS در اقدامات مربوط به هزینه مانند برآورد هزینه ها استفاده می-کنند. همچنین این سیستم برای ایجاد یک زمان بندی معین و تعیین مبنای محدوده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
•    در فاز اجرا، تیم مدیریت پروژه اطلاعات را در یک پایگاه داده جمع آوری می کنند. PMIS برای مقایسه ی مبنا با اجرای واقعی هر فعالیت، مدیریت مصالح، جمع آوری داده های مالی و نیز گزارش دهی بکار می رود.
•     در فاز اختتام پروژه، این سیستم برای بازبینی تکمیل فعالیت ها و نیز تهیه ی گزارش پایانی پروژه بکار می رود.

سیستم های PMIS بسته به نیازمندی های عملکردی سازمان از لحاظ طراحی، محدوده و قابلیت هایشان با هم متفاوتند. 
اما اجزای کلی آن ها را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:
•    منابع انسانی
•    منابع داده ای
•    منابع سخت افزاری
•    منابع نرم افزاری
•    منابع شبکه ای

هدف اصلی یک سیستم PMIS فراهم کردن اطلاعات عملکردی در مورد پارامترهای زمان- هزینه ی یک پروژه و ارتباط متقابل بین آنها است.
نقش PMIS در مدیریت زمان بندی پروژه ها:
•    پیوند یا تفکیک سیستم زمان بندی پروژه ها با سیستم کنترل هزینه ی پروژه
•    استفاده از چندین تقویم برای یک پروژه
•    مدیریت زمان بندی، فعالیت های طراحی و اجرا
•    به روزرسانی روابط متقابل میان فعالیت ها
•    تشخیص فعالیت های بحرانی و محدودیت منابع
•    تسطیح منابع چندین پروژه
•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

نقش PMIS در مدیریت هزینه ی پروژه ها:
•    پیگیری هزینه و مخارج پروژه
•    برقراری یک ساختار شکست کار برای هزینه های پروژه
•     پیگیری به روزرسانی هزینه ی منتج از درخواست های تغییر
•    تخصیص داده بر مبنای اولویت در ساختار شکست کار
•    پیش بینی های پذیرش 
•    ترسیم و ارائه ی داده های جریان نقدی، بهره، تعدیل، بودجه ریزی مالی و...
•    ارائه ی داده ها در قالب های گرافیکی قابل فهم

 

بنابراین یک سیستم PMIS برای دستیابی به اهداف پروژه و تکمیل استراتژی های آن مفید و لازم است. مزایای حاصل از بکارگیری PMIS به ارتقای عملکرد فردی محدود نمی شود و شامل بهبود عملکردهای پروژه ای  نیز می باشد. این سیستم ها برای اثرگذاری مستقیم بر موفقیت پروژه برقرار می شوند و در بهبود کنترل بودجه و فرجه های زمانی پروژه و نیز انجام اقدامات فنی نمود پیدا می کنند

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 20:54  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

همانطور که می دانید، پروژه های بهبود و ارتقای بلوغ سازمانی مدیریت گستره وسیعی را شامل می شوند که باعث ایجاد تنوع در اجرای این پروژه ها می شود. مراحل اجرای این پروژه ها به شرح ذيل مي باشد.

گام اول: گام شناخت وضعیت موجود و تعیین نیازهای اساسی سازمان.

 گام دوم: تهیه فهرست پروژه های بهبود یا ارتقای بلوغ سازمانی مدیریت با توجه به نتایج مرحله قبل و امکان سنجی اجرا

گام سوم: انتخاب الگوها و استانداردها و چارچوب سیستم و در صورت نیاز سفارشی نمودن استانداردها

گام چهارم: ارایه آموزش های لازم و آماده سازی سازمان برای انجام پروژه

گام پنجم : تجزیه و تحلیل فاصله وضع موجود با وضعیت هدف و تعیین اقداماتی که باید برای رسیدن به وضعیت هدف صورت پذیرد.

 گام ششم: تشکیل کمیته راهبردی و تیم های اجرایی.

گام هفتم: طراحی سیستم.

گام هشتم: اجرای سیستم.

 گام نهم: اخذ بازخورد و اصلاح و بهبود سیستم.

 گام دهم: انجام ممیزی داخلی برای اطمینان از پیاده سازی کلیه الزامات تعیین شده و اقدام در جهت رفع مغایرت های مشخص شده در مرحله ممیزی

گام یازدهم: ارایه آموزش های نهایی به کاربران سیستم.

گام دوازدهم: مستندسازی نهایی و تهیه کتابچه آموخته ها و تجربیات پروژه.

گام سیزدهم: در صورت نیاز، دعوت از شرکت صادر کننده گواهینامه یا تاییدیه و انجام ممیزی نهایی توسط شرکت گواهی دهنده.

 گام چهاردهم: رفع مغایرت های احتمالی تعیین شده توسط شرکت گواهی دهنده، ممیزی نهایی و صدور گواهینامه توسط مرجع ذیصلاح.

گام پانزدهم: نگهداری و بهبود سیستم.

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 20:46  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

از جمله مزایای پروژه های EPC می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

• انجام هر بخش از پروژه در زمان های موردنظر بر اساس صلاحدید صاحبان پروژه با توجه به وجود نقدینگی و سایر عوامل •

کاهش ریسک وابستگی به یک شرکت نسبت به پروژه های EPC •

کاهش موانع ناشی از شرایط تحریم با توجه به وجود چندین پیمانکار در پروژه •

وجود شرکت های متعدد که توان مالی و فنی مناسب جهت اجرای بخشی از پروژه را نسبت به کل آن دارند. •

کاهش ریسک مشاوران، فروشندگان و پیمانکاران پروژه با توجه به کاهش محدوده کاری آنها و به تبع آن واقعی تر شدن پیشنهاد فنی و مالی آنها در زمان مناقصات

از جمله معایب پروژه های EPCمی توان به موارد ذیل اشاره داشت:

•    تعدد مشاوران، فروشندگان و پیمانکاران در پروژه نیازمند هماهنگی بسیار بالا بین آنها می باشد. برای مثال پیش از شروع یک جبهه کاری در سایت، ضروری است که نقشه های آن توسط مشاور مربوطه طراحی شده باشد که در غیر این صورت تاخیر در فعالیت های اجرایی پروژه و در برخی موارد افزایش میزان دعاوی (Claim) آن پیمانکار را در پی خواهد داشت.

•     مسئول نبودن یک شرکت واحد در مورد کل پروژه


و اما چه باید کرد؟
•    انتخاب شرکتی  با عنوان پیمانکار مدیریت(MC: Management Contractor) یا نماینده کارفرما که این شرکت نقش تعریف نمودن محدوده کاری هر یک از شرکت های مشاور، فروشنده و پیمانکار را بطور مناسب و شفاف و نیز ایجاد هماهنگی های لازم بین آنها را بر عهده دارد. البته در برخی موارد کارفرما با افزایش تعداد نیروهای سازمان خود، این نقش را خود بر عهده می گیرد که موجب افزایش هزینه ها و در برخی موارد پیچیدگی سازمانی می شود.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ساعت 22:18  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

برخی از سازمان های سنتی دفتر مدیریت پروژه را به عنوان یک سربار قلم داد می‌کنند. این امر عمدتا به دلیل این واقعیت است که سازمان آنها به اندازه‌ای کوچک است، که در آن هیچ نیاز صریح و روشنی برای یک دفتر مدیریت پروژه وجود ندارد.

در چنین سازمان‌هایی، مدیریت می‌تواند شخصا عملیات مدیریت پروژه را به عهده بگیرد. اما برای سایر سازمان‌ها که در آن پروژه های بزرگ وجود دارد، دفتر مدیریت پروژه سربار تلقی نمی‌گردد.

در حال حاضر، اقتصاد جهان در رکود بسر می‌برد. لذا، بسیاری از شرکت ها به کاهش هزینه‌ها از منظر حفظ بقا نگاه می‌کنند.

در میان راه های انجام این کار، کاهش کارکنان و حذف بعضی از بخش‌ها دو گزینه مورد علاقه مدیریت می‌باشند، در چنین مواردی، دفتر مدیریت پروژه یک قربانی آسان است، چراکه تاثیر آن در سود خالص شرکت مشهود نیست.

بنابراین، چالش اصلی برای دفاتر مدیریت پروژه توجیه عملکرد دفتر برای مدیریت رده بالای سازمان است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۳ساعت 22:47  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

در هفته اول شهريور قصد دارم يك سمينار در مورد معرفي استانداردهاي مديريت پروژه و معرفي نرم افزار هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه در مجتمع فني تهران نمايندگي نياوران برگزار كنم كه در انتها با پرسش و پاسخ و .. براي شركت كنندگان همراه خواهد بود .در اين سمينار درمورد استاندارد PMBOK2012 استاندارد PRINCE2 نرم افزارهاي MSP-2013 P6 و .....صحبت خواهد شد . در مورد اسکرام (Scurm) كه یک متدولوژی افزایشی (Incremental) برای مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری است نيز به طور مختصر صحبت خواهد شد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد ۱۳۹۳ساعت 22:30  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

چارچوب یا فرایند مدل اسکرام یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای کنترل پروژه (مدیریت نرم‌افزار) است که معمولاً در زیر شاخه مدل فرایند تولید نرم‌افزار چابک و سریع است. و یک نوع مدل تولید نرم‌افزار در مهندسی نرم‌افزار بحساب می‌رود. اسکرام یک چارچوب تولید نرم‌افزار از سری روشهای تفکر چابک (Agile) می‌باشد. اسکرام یک چارچوب یا فرایند؟ مسئله این است، دراین موضوع کاملاً بین متخصصان اسکرام دوگانگی وجود دارد. اشخاصی مانند کن شوئبر (مبدع اسکرام) دائماً از لفظ چارچوب(framework) استفاده می‌کنند و تاکید می‌نمایند که همه باید این مورد را قبول داشته باشند ولی بعضی دیگر از دوستان از لفظ فرایند و یا متدولوژی برای اسکرام استفاده می‌کنند
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد ۱۳۹۳ساعت 22:7  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

در سال جديد سعي مي كنم نمونه تستهاي مديريت پروژه را نيز در اين وبلاگ قرار دهم تا علاقه مندان از آن استفاده كنند .

نمونه تستها را در ادامه مطلب بخوانيد .

دریافت گواهی بین المللی PMP


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 21:41  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

 مديريت پروژه سازماني ،چهارچوبي است كه تحقق استراتژي هاي سازمان را از طريق پرتفولیوها، طرح‌ها و پروژه‌ها فراهم می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه پرتفولیوها و طرح‌ها و پروژه‌های سازمان و سیستم‌های مدیریتی آن را با استراتژی‌های سازمان هماهنگ می‌کند و ان‌ها را  به ابزارهایی برای تحقق این استراتژی‌ها تبدیل می‌کند.

راهنماي عملي استقرار مديريت پروژه سازماني شيوه ساماندهي سازمان را در قالبهاي ذيل بيان مي كند .

۱-آماده شدن برای استقرار مديريت پروژه سازماني(OPM)، شامل ارزیابی آمادگی سازمان، گردآوری تیم و .....

۲-استقرار و بهبود  مديريت پروژه سازماني(OPM)شامل درک و مستندسازی وضعیت موجود، تعیین وضعیت هدف، برنامه‌ریزی و تعریف پروژه‌ها یا طرح‌هایی که برای استقرار OPM لازم است ، اجرای برنامه‌ها، ارزیابی منافعی که از استقرار حاصل شده است ، و در نهایت بهبود مستمر OPM

۳-استقرار فرآیندهایی که اجرای OPM را امکانپذیر می‌کنند، شامل هماهنگی با استراتژی، متودولوژی، حاکمیت، و مدیریت شایستگی‌ها

۴-اختصاصی‌سازی متودولوژی مديريت پروژه سازماني(OPM)
PMI که در حال حاضر رهبری انتشار استانداردها و راهنماهای مدیریت پروژه در سطح دنیا را بر عهده دارد و قبلاً نیز با انتشار استاندارد PMBOK فونداسیون و زیر ساخت مطمئنی را برای این متدولوژی قدرتمند سازمانی فراهم آورده بود ، اکنون با انتشار این راهنمای عملی تلاش نموده تا خلاء فقدان یک متدولوژی مدون جهت استقرار مدیریت پروژه سازمانی را در بیان استانداردها و راهنماهای عملی متعدد خود برطرف سازد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 20:0  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم فروردین ۱۳۹۳ساعت 17:43  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

561285_520457764690924_1132164540_n.jpg
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:56  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

مدیریت پیچیدگی‌های پروژه

از سال 1996 تاکنون کمتر از دو دهه است که مجموعه PMI با انتشار راهنماها و استانداردهای متفاوت کوشیده است تا به ارتقاء بالندگی و تعالی شرکتهای پروژه محور در مدیریت ابعاد مختلف سازمانی آنها مدد رساند.

به همین دلیل مجموعا PMI در طول بیست سال گذشته تا کنون قریب به بیست استاندارد و راهنما منتشر نموده که به شکل خلاصه می توان آنها را در چهار دسته مجزای ذیل تقسیم بندی نمود :

 1. استانداردهای اصلی ANSI (PMBOK، Program Mgt، Portfolio Mgt ، OPM3...)
 2. استانداردهای عملی Practice Standard(WBS، Scheduling،Eraned Value … )
 3. توسعه‌های پم‌باک PMBOK Extensions (Construction، Software، Gvernment ، ....(
 4. راهنماهای عملی Practice Guides ( Change Mgt ، Naigating Complexity)

گروه چهارم فوق الذکر که به تازگی توسط PMI مورد توجه قرار گرفته است شامل راهنماهای تجویزی است که اگرچه می توانند نهایتا در طبقه استانداردهای عملی (دسته دوم) جای داده شوند اما فعلا بدلیل فقدان تعریف فرایندی معمول استانداردهای PMI عنوان مجزای راهنمای عملی به خود گرفته اند

 اساس تحقیقات PMI در پروژه های بزرگ به شکل متوسط بیش از 135 میلیون دلار از هر یک میلیارد دلار بودجه پروژه به دلیل مدیریت ضعیف پروژه های بزرگ و پیچیده از بین می رود و به میزانی که پیچیدگی پروژه ها بالاتر می رود این میزان هدر رفت سرمایه بیشتر هم می شود !

لذا با هدف مدیریت بهتر پیچیدگی پروژه ، طرح و پورتفولیو در سازمان پروژه محور تحقیق مفصلی از سوی PMI صورت گرفت که نتیجه آن به صورت راهنمای فوق الذکر تجلی یافت.

 بر اساس جمع بندی این تحقیقات مهمترین مهارت لازم برای مدیریت موفق پروزه های با پیچیدگی بالا مهارت رهبری است

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:19  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

ISO 21500:2012 راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع از سازمان از جمله سازمان های دولتی ، خصوصی و برای هر نوع پروژه ، صرف نظر از پیچیدگی، اندازه و یا مدت زمان استفاده شود،
ISO 21500:2012  سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهای عملی مدیریت پروژه را تشریح می نماید. مدیران پروژه ها ، از استاندارد راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012 جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند

مایلز شفرد، رئیس کمیته پروژه ISO که  استاندارد ایزو 21500 را توسعه داده است می گوید: " ایزو 21500 ،  کارکنان هر سازمان را به درک این که چگونه نظم و انضباط را در یک محیط کسب وکار مجهز کرد قادر می سازد. وهمچنین به عنوان راهنمای اولیه برای فردی بدون دانشی عمیق از مدیریت پروژه استفاده می شود ."
مزایای استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500 عبارتند از:
•انتقال دانش را بین پروژه ها و سازمان ها برای بهبود تحویل  پروژه ها تشویق می نماید
• افزایش انعطاف پذیری کارکنان مدیریت پروژه و توانایی آنها برای کار بر روی پروژه های بین المللی
• اصول جهانی مدیریت پروژه و فرآیندهارا فراهم می نماید

نظر کارل بست ، دبیر کمیته پروژه ایزو : "در اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای مدیران پروژه نیازمند به راهنمایی برای کمک به آنها در درک اصول اساسی مدیریت پروژه هستند.ایزو 21500 می تواند کسانی که درگیر در پروژه ها هستند را برای بهبود موفقیت هایشان در طیف گسترده ای از انواع پروژه کمک کند. "
ISO 21500 برای اولین بار در یک خانواده از استانداردهای مدیریت پروژه برنامه ریزی شده  است
استاندارد مدیریت پروژه ایزو 21500 ، برای برقراری ارتباط بین استانداردهای بین المللی مانند ایزو  10006 ، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها،  ایزو 10007، سیستم های مدیریت کیفیت - راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی، ایزو  31000 ، مدیریت ریسک - اصول و دستورالعمل ها، و برخی از استانداردهای بخش خاص در صنایعی مانند هوافضا و فناوری اطلاعات طراحی شده است.
ISO 21500:2012 ، راهنمای مدیریت پروژه ، توسط کمیته پروژه ایزو  ISO / PC 236 ، مدیریت پروژه توسعه داده شده است

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲ساعت 21:56  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

  

اين نرم افزار يكي از ماژولهاي مجموعه اي به نام P6

است كه براي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها از آن استفاده مي شود .

با اين نرم افزار مي توان  پروژه ها را در يك سازمان بصورت سازماني كنترل كرده و در تصميم گيري مديران پروژه كمكهاي فراواني نموده و مسير تصميم سازي را براي آنها همواركرد.

برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و تحقيقاتي  و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و  کنترل پروژه و برآورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد

اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال می کنیم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمانبندی می کند که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین اگر هزینه استفاده از منابع را نیز به نرم افزار بدهیم براورد کلی هزینه پروژه را نیز خواهیم داشت. قابل ذکر است که این نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند.

اين نرم افزار مناسب سازمان‌هايي است كه با مديريت پروژه‌هاي مختلف و امكان تعريف كاربران متعدد (با دسترسي‌هاي تعريف شده) در يك بخش يا كل سازمان سروكار دارند.

 EPS اين برنامه ساختار پروژه‌اي سازمان

 ساختار شكست كار WBSمتشكل از تعداد نامحدود پروژه، فعاليت، برنامه مبنا ،منابع،  OBS ساختار شكست سازماني

كدهاي مختلف و روش مسير بحراني براي زمانبندي و تسطيح منابع را پشتيباني مي‌كند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲ساعت 20:49  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

يكي از بزرگترين قابليتهاي اضافه شده در msp 2013 منوي گزارشات مي باشد .

گزارشات به دسته هاي مختلف طبقه بندي و داشبورد نيز به اين گزارشات اضافه شده كه در مورد اين موارد به تفكيك توضيح خواهم داد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲ساعت 0:1  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

پس از مدتها انتظار به همت مشترک موسسه IEEE , PMI  انستیتو مهندسان کامپیوتر و الکترونیک آمریکا الحاقیه نرم افزاری بر PMBOK به شکل رسمی منتشر شد.


اصول و تکنیکهای مدیریت پروژه های نرم افزاری در این راهنمای جدید بر اساس تقسیم بندی حوزه های ده گانه PMBOK و نیز تکنیکهای دانش مدیریت پروژه های نرم افزاری در این راهنما تشریح گردیده است
+ نوشته شده در  جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 19:28  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

به‌عنوان مدیر تمام تاثیری که شما می‌گذارید برمبنای دستاوردهای شما نیست. مثلا پروژه‌های موفق، برنامه‌ریزی‌های دقیق، تیم منظم و این موارد بخشی از کاری است که شما انجام می‌دهید. بخشی از چیزی که شما به‌جای می‌گذارید فرهنگی است که در محیط کاری خود می‌سازید. ممکن است در طول مسئولیت خود کارهای موفق و ناموفقی داشته باشید. بسیاری از شکست‌ها را می‌توان دوباره جبران کرد. بسیاری از موفقیت‌ها را می‌توان دوباره تکرار کرد. اما آنچه که می‌ماند فرهنگ بین اعضای تیم است. فرهنگ کاری چیزی است که درناخودآگاه یک مجموعه وارد می‌شود و افراد در رفتار روزانه خود در فضای کار آنها را بروز می‌دهند. افراد جدید وقتی وارد تیم و فضای کاری می‌شوند تحت تاثیر این فرهنگ قرار می‌گیرند و بخشی از هویت کاریشان را براساس همین فرهنگ شکل می‌دهند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ساعت 8:33  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

استفاده از تست های نمونه رایگان سایت های زیر می تواند شروع  مناسبی برای آمادگی آزمون باشد.مشاهده سوالات بیشتر و پاسخ به آنها ، موجب آمادگی بهتر شما برای آزمون خواهد بود.

در عین اینکه باید توجه داشت برخی ساختار سوالات رایگان قابل تردید می باشند،در اینجا 4 مورد از معتبرترین و بهترین سایت ها ی ارائه دهنده نمونه سئوالات معرفی گردیده است.

 1. About.com ، 20 سئوال رایگان در سایت زیر پیشنهاد می نماید. http://certification.about.com/od/projectmanagement/a/pmp_test_whiz.htm

 2. Oliver Lehman ،75 سئوال بسیار عالی در سایت زیر پیشنهاد می نماید.

http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm

موسسه PMI مستنداتی با فرمت pdf شامل 3 سری نمونه سئوالات رسمی را در سایت زیر پیشنهاد می نماید.

http://www.pmi.org/CareerDevelopment/Pages/~/media/PDF/Certifications/PMP%20Sample%20Questions.ashx

 1. Tutorials Point ،200 سئوال در سایت زیر پیشنهاد می نماید.

http://www.tutorialspoint.com/pmp-exams/pmp_mock_exams.htm

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ساعت 19:53  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

دو روش بودجه ریزی بالا به پایین (Top-Down) و بودجه ریزی پایین به بالا (Bottom-Up) در نرم افزار P6 قابل استفاده می باشد. زمانی که به فعالیت ها منبع و یا هزینه ها ثابت تخصیص پیدا کند و هزینه بخش های WBS از جمع هزینه بودجه ریزی شده فعالیت های زیر مجموعه محاسبه شود روش بودجه ریزی پایین به بالا که روش رایج و استاندارد بودجه ریزی می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اما زمانی که منابع فعالیت ها شناسایی نشده و تخصیص انجام نگیرد و تنها وزن سطوح WBS و فعالیت ها را مشخص کنیم روش بودجه ریزی بالا به پایین به کار گرفته می شود.

به مثالهای ذیل توجه کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 18:19  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

برخي از تفاوت هاي MSP 2013  با MSP 2010 به شرح ذيل مي باشد .

۱-درMSP 2013 گزارشات با یک روش کاملا جدید برای مشاهده اطلاعات پروژه طراحی شده است. گزارشات جدید شامل جداول پویای به هم پیوسته، و مطالب متنی و کاملا قابل انطباق با نیازهای کاربر می باشند.

2- مسیر فعالیت (Task Path)

این ویژگی کمک می کند که به سرعت به محل فعالیت انتخاب شده در گانت چارت دسترسی پیدا کرده و فعالیتهای پیش نیاز و پس نیاز را مشاهده کنید.

3- طراحی مجدد نمای پس زمینه و یکپارچه سازی با اسکای درایو

همانند سایر برنامه های آفیس 2013، دسترسی سریع به محل ذخیره اسکای درایو هم اکنون در نمای پس زمینه آفیس 2013 یکپارچه سازی شده است.

4- زمان بیشتر برای پایان پروژه ها

دیرترین زمان ممکن برای پایان پروژه ها از پایان سال 2049 میلادی به پایان سال 2149 افزایش یافته است.

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:16  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

با برگزاری هشتمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه و استقبال قابل توجه مخاطبین از بخش ارایه مقالات پژوهشی کنفرانس و همچنین با عنایت به جایگاه ویژه مقالات پژوهشی در ارتقای سطح علمی کنفرانس، بدین وسیله از تمامی اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان حوزه مدیریت پروژه کشور دعوت می گردد تا با ارسال دستاوردهای علمی خود در قالب مقالات پژوهشی به دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، زمینه ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی این رویداد بزرگ جامعه مدیریت پروژه کشور را فراهم نمایند.
به منظور اطلاع از چگونگی ارسال مقالات، به سایت کنفرانس مراجعه نمایید. لازم به ذکر است مقالاتی که مطابق با فرمت مشخص شده در وب سایت کنفرانس تهیه نشوند در روند داوری قرار نخواهند گرفت.
زمان برگزاری کنفرانس مدیریت پروژه

19 و 20 بهمن ماه 1392

محل برگزاری کنفرانس مدیریت پروژه

سالن همایش های بین المللی رازی

مهلت ارسال اصل مقالات:

1 شهریور ماه 1392

اعلام نتایج پذیرش مقالات

آذر ماه 1392

براي ثبت نام مي توانيد به سايت http://www.iipmc.com/ مراجعه نماييد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 20:16  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

آغاز سال جدید را به همه دوستان و مخاطبین عزیز وبلاگ تبریک می گویم .

امیدوارم در سال جدید برای مدیریت پروژه های زندگی  در مسیر اهدافی که در نظر دارید برنامه ریزی کرده و  به اهدافتان برسید .

موفق و پیروز باشید

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 19:34  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

 
برای دیدن S-Curve پروژه در پریماورا و یا تهیه گزارش آن در خارج از محیط پریماورا (برای مثال Excel) لازم است هر فعالیت دارای بودجه باشد. نرم افزار Primavera هیچ درصد پیشرفت یا نموداری را بر اساس مدت زمان فعالیت ها ارائه نمی کند.
بدین منظور در صورتی که فعالیت های برنامه تخصیص منابع شده باشند و یا بودجه آنها مشخص باشد به راحتی می توان گزارش S-Curve را تهیه نمود. در غیر اینصورت می بایست فعالیت ها بودجه ریزی شوند. با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه ها برای هر سطح WBS و یا فعالیت یک ارزش وزنی در نظر گرفته می شود و معمولاً گزارش های پیشرفت و  S-Curve بر اساس آن تهیه می گردد با روش زیر می توانید ارزش های وزنی را برای فعالیت های Primavera تعریف کرده و گزارش های لازم را تهیه نمایید

1- یک منبع به نام Weight از نوع Labor و یا Non-Labor با نرخ هزینه (Price/Unit) یک در نرم افزار ایجاد کنید.
2- این منبع را به همه فعالیت های پروژه (به غیر از مایلستون ها که تخصیص منابع نمی شوند) تخصیص دهید.
3- در ستون Budgeted Labor Units یا Budgeted Nonlabor Units (بسته به نوع منبع تعریف شده) ارزش های وزنی را به صورت مطلق وارد نمایید. با توجه به اینکه Primavera اعداد را تا دو رقم اعشار گرد می نماید در صورتی که ارزش های ورنی محاسبه شده مقدار هزارم دارند ارزش های وزنی را ابتدا در یک عدد بزرگ مثل 1000، یا 1،000،000 ضرب و سپس در نرم افزار وارد نمایید.
حال می توانید از نماهای Resource Usage Profile و یا Activity Usage Profile در خود نرم افزار S-Curve پروژه را مشاهده نمایید.

.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 20:52  توسط سید محمد میرمرتضوی  | 

PMI هرساله یک پروژه را بعنوان پروژه برتر سال ارزیابی و معرفی کرده و جایزه می‌دهد؛ مطالعه و بررسی پرونده این پروژه ها درسهای آموختنی بسیاری خصوصا برای دست اندرکاران اجرایی و مدیریتی پروژه‌ها دارد .

پروژه برتر سال ۲۰۱۲ که گزارش آن طی مقاله‌ای در شماره نوامبر امسال نشریه PM Network با عنوان «به مبارزه طلبیدن احتمالات» به قلم Keith Jackson II  منتشرشد، پروژه عملیات پاکسازی تاسیسات شیمیایی یوماتیلا (Umatilla Chemical Agent Disposal Facility Operations Project) در شهر یوماتیلا ایالت اورگان آمریکا (Umatilla, Oregon) است که توسط شرکت URS   مدیریت و اجرا شده است.

 

این شرکت یکی از کمپانی‌های بزرگ مهندسی و ساختمان با گستره کاری بزرگی در صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، راه و ساختمان و شهرسازی و صنایع نیروگاهی و همچنین شیمیایی است که در بیش از ۵۰ کشور دنیا دارای دفاتری است. همچنین دارای رتبه های بین المللی بسیاری از جمله جزو ۱۰۰ شرکت طراحی سبز از دید رنکینگ ENR است .

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 19:18  توسط سید محمد میرمرتضوی  |